TKDK IPARD II 9. başvuru çağrı ilanı yayınlanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 158 Milyon Avro (yaklaşık 1.2 Milyar TL) hibe bütçeli IPARD II 9. Başvuru Çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadir.

Çağrı kapsamında desteklenecek sektörler aşağıda listelenmiştir. Hibe detaylarına TKDK Projeleri başlığından ulaşabilirsiniz.

- Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
- Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
- Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
- Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
- Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
- Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
- Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler
- Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
- Su Ürünleri Yetiştiriciliği
- Makine Parkları
- Yenilenebilir Enerji Tesisleri