TKDK IPARD II 8. başvuru çağrı ilanı yayınlanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım tarihinde IPARD II Programı 8. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden soğutuculu araçlar dahil olmak üzere makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Çağrı ilanı kapsamında desteklenecek proje konuları aşağıda listelenmiştir.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması