Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun bu desteği kapsamında bal, polen ve diğer arı ürünleri ile ana arı üretimi yapan işletmelerin kurulması, genişletilmesi ve modernizasyonuna yönelik inşaat harcamaları ve ilgili sektöre yönelik makine ekipman alımı, proje çizimleri ve danışmanlık hizmetlerinin de dahil olduğu hizmet alımı desteklerinden faydalanılabilir.

Bu destek kapsamında azami %65 oranına kadar hibe alınabilmektedir.

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti asgari 5.000 Avro, azami 500.000 Avro arasındadır.